About us

Ang MayTrabahoDito.Com ay bunga ng pagtutulungan ng mga HR Professionals na tumugon sa panawagan ni VP Leni Robredo na tumulong sa lahat ng nangangailangan.

Minabuti namin na gamitin ang aming kaalaman, husay, at talento upang makatulong sa mga naghahanap ng trabaho at kabuhayan. Sa ganitong paraan ay matitiyak natin na aangat ang buhay ng lahat.

Itinalaga ang website na ito bilang libreng job posting site, resume repository, at forum para sa mga may katanungan tungkol sa pag gawa ng resume, paghahanap ng trabaho, pagsagot sa interview at kung paano maging matagumpay sa kanilang paghahanapbuhay. 

Ilan sa mga HR experts na miyembro ng grupo ay nag volunteer bilang mga career coaches at ang ilan naman ay nag volunteer bilang HR Mentors para naman sa mga HR practitioners na nangangailangan ng impormasyon  tungkol sa kanilang propesyon.

Ang grupong ito ay naglalayon na maging bahagi ng Angat Buhay NGO. 

Magkakaroon ng mga updates sa mga impormasyong nakasaad sa website na ito kapag pormal na’ng narecognize ng Angat Buhay NGO ang ating grupo. 

Inaasahan din natin na kasabay ng paglago ng miyembro ng website na ito ang pagdami ng mga makabuluhang contents na magagamit ng lahat.

Libre mong magagamit ang website na ito para:

  •  Magpost ng job vacancies
  •  Mag Deposito ng resume
  •  Mag-apply ng trabaho
  •  Sumali sa mga forum bilang mentor or bilang mentee

Patuloy na sumubaybay at abangan ang mga susunod na updates at additional features.